Pokřiky

Pokřik 2. oddílu

Ukerewe, Ukerewe, hip hej hola,
příroda nás v náruč volá.
Za lepší svět chcem se bít,
v srdci zákon skautský mít.
V činy měnit svoje slova,
2. oddíl ze Slavkova!

Pokřik družiny Švestek

Švestka může skautem býti,
I když je fakt na zabití,
Kdo má dobrou náladu,
Ten nebude o hladu,
Večer půjde k lesíku,
A už má guláš v kotlíku,
Někdy mají blbý kecy,
Někdy jsou i na hlavu,
Ale jde-li o vážně věci…

Pokřik družiny Trnek

Naše jméno dobře znáte,
pojďte Trnky, to přec dáte.
Okusíme každou lest,
víme jakou vybraz z cest.
Přírody si vážíme,
důležité chráníme.
Pravidla, ty vlastní máme,
navzájem si pomáháme!

Pokřik družiny Hrušek

Hrušky nebo hruštičky,
máme chytré hlavičky.
Radujem se, vyhráváme,
navzájem si pomáháme.
Všechno víme, všechno známe,
kamarády tady máme!