Historie

Skautská historie je hodně rozsáhlá. Trošku si ji nastíníme, ale více o historii se můžete dočíst na jiných stránkách: Skautská historie

O Skautingu

Junák – český skaut je s více jak 60 tisíci členkami a členy největší výchovnou organizací pro děti a mládež v České republice. Zároveň je členem světových organizací, které sdružují na 50 miliónů skautek a skautů ve 216 zemích a teritoriích světa. Český skauting vznikl v roce 1911, byl třikrát zakázán totalitními režimy, jeho oddíly však nikdy nepřestaly zcela pracovat (v ilegalitě či pod záštitou jiných organizací) a vždy se znovu obnovil.

Posláním Junáka – českého skauta je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu, profesorem Antonínem Benjamínem Svojsíkem.

scout.png

Skautské hnutí je otevřené všem dětem a mladým lidem, kteří chtějí zažívat dobrodružství a zároveň se neustále rozvíjet. V oddíle dítě najde kamarády, dostatek přirozeného pohybu a pobytu v přírodě, naučí se samostatnosti, ale i práci v týmu. Zvykne si přijímat zodpovědnost za sebe i druhé, získá praktické dovednosti, které se budou v životě hodit. Zažije mnohá nezapomenutelná dobrodružství mezi dětmi různého věku, které se vzájemně učí a předávají si své znalosti a zkušenosti. Skautky a skauti se dělí do různých věkových kategorií tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k dětem a mladým lidem různého věku:

 • benjamínci (5 až 7 let)
 • vlčata a světlušky (8 až 10 let)
 • skauti a skautky (11 až 14 let)
 • roveři a rangers (15+ let)
 • Old skauti / vedoucí (nad 26 let)

Základní principy skautingu jsou vyjádřeny ve skautském slibu, zákonu a heslu.

Junácká hymna

Junáci vzhůru volá den,
luh květem kývá orosen.
Sluníčko blankytem pílí,
před námi pouť vede k cíli.
/: Junáci vzhůru, volá, den! :/

Junáci, vzhůru volá, volá den!
Buď připraven, buď připraven!
V obraně dobra krásy
dožiješ vlasti svých spásy.
Junáci vzhůru volá den,
buď připraven, buď připraven!

Skautský kroj

Skautský kroj je slavnostní uniformou, vizitkou každého skautka. Jedná se o reprezentativní oděv, který vyjadřuje příslušnost skauta k jeho organizaci, ukazuje jeho zdatnost a vypovídá o něm samotném.

K tomu, jak přesně má skautská košile vypadat, nám poslouží odkaz na wikipedii: Skautský kroj
Najdete tu také popis nášivek, kam které správně našít. Mimo jiné stránka obsahuje mnoho jiných informací 🙂

Mini slovníček pojmů

 • Středisko = nejnižší právně uznávaná organizační jednotka Junáka, to naše nese název Junák – český skaut, středisko Slavkov u Brna, z.s.
 • Oddíl = základní výchovná jednotka, která spadá pod středisko, většinou se děti v rámci oddílů nejvíce znají. Ve Slavkově máme 4 oddíly.
 • Družina = jednotka patřící pod oddíl, která jej rozděluje na menší skupiny, které se společně schází na schůzkách.
 • Rádce = vedoucí družiny, většinou jen o pár let starší než jsou ostatní členové. Připravuje program a realizuje jej na schůzkách, jezdí s družinou na výpravy a vzdělává se v rámci své funkce.
 • Vedoucí = dospělý, který stojí v čele oddílu nebo střediska. Je zodpovědný na všechno, co se u něj v oddíle děje, je mentorem pro rádce a hlavním kontaktem pro rodiče. Postupně je povinen absolvovat spoustu akreditovaných kurzů, aby mohl svou funkci zodpovědně vykonávat.
 • Junák nebo skaut? = členové skautské organizace, kterou je v ČR Junák – český skaut, z.s., jsou skauti a skautky. Přesto se můžete setkat s označením junák – to pochází od zakladatele českého skautingu A. B. Svojsíka. Tato slova jsou v podstatě synonyma, ale označení junák se už málo používá.
 • Skautská hierarchie = Skaut je hnutí, které má (mimo jiné) zajistit všestranný rozvoj svých členů, kteří bývají často rozděleni podle věku. Každá věková kategorie má poté své označení (benjamínci, vlčata, světlušky, skauti, skautky, roveři, rangers), ale všichni jsme jednoduše skauti.