Střediskové novinky:


Super video ze superhrdinského tábora

03.08.2016 | Míla

Střediskový tábor na Říčkách skončil přesně v polovině prázdnin. Bylo to skvělých 14 dní plných smíchu, vůně lesa, přijemně teplého počasí, i když hlavně ke konci jsme párkrát i dost zmokli a dobrého jídla. Děti dobrovolně trávily hodiny a hodiny v potoce, přežily několik hmyzích bodanců, noční hlídky a v neposlední řadě výcvikový kemp Superhrdinů - celotáborovou hru. Díky Zbyňovi máte možnost nasát atmosféru ve skvělém krátkém videu.

Příjemné prázdniny!

01.07.2016 | Míla

Dalších deset měsíců programem nabytých družinovek, nějaké ty závody, výpravy a brigády mají naše oddíly za sebou. Za 14 dní je čeká už jen největší letošní akce - letní tábor. Ten se uskuteční pro všechny oddíly společně v údolí Malé Říčky nedaleko Ochozu u Brna. Táborníkům přeji za střediskovou radu perfektní počasí a málo vos (protože tamní louka je jimi proslulá) a všem bez výjimky příjemně strávené prázniny. To platí zejména  pro vedoucí a rádce, protože ti si potřebují obzvlášť odpočinout :-)

Nová květinová výzdoba u pomníku A.B.Svojsíka

24.05.2016 | Míla

Všichni, kteří prochází Svojsíkovým parkem, si teď mohou všimnout nové květinové výzdoby před pomníkem zakladatele českého Junáka Antonínem. B. Svojsíkem. Díky městu Slavkovu u Brna a Zahradnictví Tesák došlo k úpravě záhonku a výsadbě několika květin. Tento unikátní pískovcový pomník tak dostal nečekaný, ale velmi příjemný dárek. Rád bych tedy touto cestou poděkoval všem realizátorům z naší radnice.

Představujeme vám naše skautské středisko Slavkov u Brna

Nabízíme dětem a mládeži zajímavou a bohatou náplň volného času, výpravy do přírody, poznávání nových dovedností, učení se spolupráci a zároveň dáváme každému šanci vyniknout v tom, co dobře umí a co ho baví. Dbáme na to, aby se vytvořila správná parta, která chce být zázemím dobrých mezilidských vztahů. Junák je největší organizací připravující program pro děti v republice a proto máme výborné zázemí nejen metodické, ale i materiální (čluny, horolezecké vybavení, stany, vybavené klubovny atd.).

Každé správné skautské středisko je složeno z několika oddílů, které mohou být chlapecké, dívčí nebo i smíšené. Oddíly jsou pak rozděleny do družin. Každý oddílový či oddílová vedoucí podle věku dětí uzpůsobuje program.

Členové jednotlivých oddílů mají také možnost zúčastnit se mnoha zajímavých her, vzdělávacích kurzů, společenských a spousty dalších akcí mimo naše středisko a to nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí.

Středisko Slavkov má nyní tři: jeden chlapecký, pro vlčata a benjamínky (5 – 11 let), druhý koedukovaný oddíl skautů a skautek (11 - 15 let) a třetím je dívčí oddíl světlušek a benjamínků (5 -11 let). Vydatně jim pomáhají někteří rodiče. Spousta rodičů a příznivců je také registrováno přimo pod hlavičkou střediska.

1920 - 2015 ............... a jedeme dál!


Oficiální údaje:

  • Název: Junák - český skaut, středisko Slavkov u Brna, z.s.
  • Evidenční číslo v rámci Junáka ČR: 626.03
  • Sídlo: sídliště Nádražní 1664, Slavkov u Brna, PSČ 68401
  • IČ: 65841832
  • č. BÚ: 2800188530 / 2010 (Fio banka, a.s.)

Adresu pro korespondenci lze upravit a zkrátit takto: Junák, středisko Slavkov u Brna, sídl. Nádražní 1664, 68401 Slavkov u Brna