Výsledky volebního sněmu

Ani se to nezdá, ale střediskové radě utekly ty více než tři roky jejího působení stejně rychle, jako dětem utíkají prázdniny nebo pracujícím vánoční svátky. V úterý 13. září se tak většina střediskových činnovníků sešla na klubovně, aby mohli zahájit volební sněm a zvolit si nové představitele. Podívejte se, kdo bude reprezentovat středisko po dobu příštích tří let:

 ---------------------------------------

Volení členové SR (s hlasovacím právem)
vedoucí střediska - Míla
zástupce vedoucího střediska - Kozel
člen rady - Bob
člen rady - Olda Chocholáč
--------------------------------------------------------
Vedoucí oddílu (s hlasovacím právem)
vedoucí 1. oddílu - Steve
vedoucí 2. oddílu - Orel
vedoucí 4. oddlu - Kozel
--------------------------------------------------------
Revizní komise (s hlasem poradním)
předseda RK - Hynek
členka RK -Ondra
členka RK -Zbyňa
--------------------------------------------------------
Jmenovaní činnovníci (funkce nová rada zachovala)
hospodářka - Pavla Hrubá
výchovná zpravodajka - Týnka
správce klubovny - Lachtan
knihovnice - Kozel
archivář - Adam
nástěnkáři - Orel

Přeji moc úspěchů v jejich působení ve funkci, pevné nervy s papírováním a organizováním akcí a spoustu elánu pro práci s dětmi. Samozřejmě děkuji i těm, kteří se na vedení střediska podíleli do teď a neměli už energii pokračovat (Hela, Yetti, teta Eva).