Volební sněm střediska

Na pondělí 18. ledna 2010 byl svolán řádný volební sněm slavkovského střediska. Delegáti, tedy zletilí registrovaní členové a tedy majitelé volebního práva, byli pozvání na šestou hodinu odpoledne do střediskové klubovny na naší základně. V této místnosti se již několik volebních sněmů v minulosti odehrálo a tak bylo zapotřebí pouze zatopit. Samotná volba zabrala necelou hodinu a tak v sedm bylo možné ohlásit tyto výsledky:

Novým vedoucím střediska se stal Milan Šemora – Míla, jeho zástupkyní Kristýna Mazalová – Týna. Do řad střediskové rady byli s různými funkcemi zvoleni nově Lukáš Nechvátal – Brzda, Zbyněk Marada, Patrik Majárek – Paťa a Antonín Křivonožka – Yetti. Své členství pak obhájili Filip Šolc - Šok, Hanka Pavézková, Oldřich Bayer, Oldřich Chocholáč, Hynek Charvat a Hedvika Nováková.

Blance Maradové, která bezvadně vedla středisko po několik minulých volebních období, chceme popřát hodně zdaru i v dalším, o vůdcovství dobrovolně ochuzeném životě a zároveň přejeme spoustu úspěchů celé nově zvolené střediskové radě.