Ve Slavkově je opět přes 100 skautů

Tento počet svědčí o tom, že se slavkovský Junák těší sympatiím ze strany rodičů a přívrženců skautských myšlenek. Ovšem také o tom, že vedoucí našich čtyř oddílů a jejich družin svým přístupem a bohatým programem dokáží udržet pozornost dětí nejen během pravidelných schůzek, ale i v průběhu celého školního roku a o prázdninách na táborech či expedicích. Za tuto jejich obětavou a dobrovolnou činnost bych jim touto cestou chtěl moc poděkovat. Myslím, že všichni naše oddílové vedoucí znáte:

Týnu Mazalovou z 2. oddílu,

Hynka Charvata z 1. oddílu,

Kikinu Bayerovou ze 4. oddílu,

Oldu Bayera z 2. oddílu,

Tondu Křivonožku ze 6. oddílu,

a Káju Goliášovou ze 6 oddílu.

Velikánský dík za svěle odváděnou práci patří určitě také všem jejich oddílovým či družinovým rádcům a podrádcům a také pomocníkům z řad rodičů a příznivců skautování. A stejně jako loni bez okolků přiznávám, že jsem moc rád, že můžu spolupracovat s tak výborným týmem :-)

Míla, vedoucí střediska