Upravený název Junáka

Právě dnes vstupuje v platnost nový název celé naší skautské organizace v České republice. Díky novému Občanskému zákoníku jsme byli stejně jako všechny občanské spolky a sdružení změnit právní formu. Nově jsme "zapsaný spolek". A při této příležitosti valný sněm Junáka v loňském roce rozhodl, že zjednoduší a zkrátí název celého hnutí. Nově se tedy od 1.4.2015 jmenujeme Junák - český skaut, z.s. Kokrétně naše středisko tak bude používat název Junák - český skaut, středisko Slavkov u Brna, z.s.