Termíny zahajovacích schůzek

1. oddíl - Benjamínci (Bob a Zdeňka): 6. září v 17:00
1. oddíl - Vlčata (Steve): 20. září v 17:00
1. oddíl letos nabírá jen pár nováčků mezi ty nejmladší. Z kapacitních důvodů není možné přihlašovat kluky od 7 let.

2. oddíl - Švestky (Mário): 20. září v 17:00
2. oddíl letos vůbec nenabírá nováčky, je nám líto.

4. oddíl - Benjamínci i Světlušky (Ondra): 20. září od 17:00
4. oddíl letos nabírá jen nejmladší holky, informace podá Ondra.

Těšíme se na vás!