Téměř 120 skautů ve Slavkově

S koncem ledna se naplnil také čas pro uzavření registrace našich členů. A výsledek je opravdu moc hezký - pro letošní rok se do slavkovského Junáka nahlásilo úžasných 117 lidí. To je ještě více než loni a znamená to, že se naše členská základna opět rozrostla.

Kromě nezbytné dávky sympatií ze strany rodičů a přívrženců skautských myšlenek mají na tomto výsledku největší podíl samozřejmě vedoucí našich oddílů nebo družin, kteří svým přístupem a bohatým programem dokáží udržet pozornost dětí nejen během pravidelných schůzek, ale i během celého roku. Proto bych si touto cestou dovolil jmenovitě poděkovat

Týně Mazalové,

Hynku Charvatovi,

Hedvice Novákové,

Oldovi Bayerovi

a všem jejich oddílovým či družinovým rádcům a podrádcům za svěle odvedenou práci v roce 2010 a jsem rád, že můžu spolupracovat s tak výborným týmem :-)

Milan Šemora