Šrot je sesbírán, hurá!

Vše se podařilo zvládnout už do dvou hodin odpoledne a odměnou byl pak každému naservírovaný lahodný guláš. A pro naše středisko pak samozřejmě peníze, které jsme si sběrem šrotu vydělali. Díky vytěženým penězům doplníme naší pokladnu a nakoupíme spoustu užitečných věcí pro naše členy i stavebního materiálu pro zvelebení kluboven.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem občanům našeho města za to, že se starým železem počkali celý rok až na tuto sobotu, aby ho mohli přenechat skautům. Velký díky také patří společnosti KPK autooprava Jiříkovice a Integrované střední škole Slavkov za poskytnutí traktorů a řidičů. Zároveň se upřímně omlouváme za komplikace, které možná díky sběru starého železa v ulicích vznikaly.