Rok 2010 protnou akce na oslavu 90 let Junáka ve Slavkově u Brna

Určitě jste se už v sekci plánu našich akcí na tento rok dozvěděli, že letos oslavujeme 90 let založení Junáka ve Slavkově u Brna. Ano ano, v roce 1920 se poprvé v našem městě sešlo několik nadšenců a ovlivněni ušlechtilými idály zakladatele českého skautingu A. B. Svojsíka založili Junácké středisko Slavkov u Brna.

Tento rok tedy budeme oslavovat a protože skauti nemyslí jen na sebe, několik akcí připravíme pro všechny z vás, pro širokou veřejnost. Čtěte pravidelně naše stránky a vždy budete mezi prvními vědět, co pro vás chystáme za příjemná překvapení. Jedno už se blíží...