Příjďte na Den pro skauty! Na klubovně 26.8. od 17 hodin

Vážení kamarádi, rodiče a přátelé slavkovského skautování,

dovolte, abychom Vás pozvali na

DEN PRO SKAUTY

konaný v pátek 26. 8. od 17 hodin u skautské klubovny.


Připraven bude táborák, hudební produkce, krátký program dětských účastníků v tu dobu finišujícího příměstského tábora a nebudou chybět ani špekáčky na opékání a nápoje na zahnání žízně.

Tuto akci koncipujeme jako setkání lidí jakkoliv podporujících slavkovské junáky. Jejich počet má vzrůstající trend a nevěřili byste, jak bodne mít v rukávu kontakt na šikovného zedníka, ochotného autodopravce, spolehlivého truhláře či prostě jenom kamaráda, který dětem pomůže postavit stanový tábor.

Vezměte tedy babičky, strýce, sourozence, sousedy, známé… a taky kytary, basy, flétny, bubny… a přijďte ke klubovně posedět a ukončit prázdniny.

Vstupné bude dobrovolné a ceny za občerstvení více než příznivé. Těšíme se na vás!