Pour Feliciter 2011

Vážení skautští i neskautští přátelé, rád bych Vám jménem všech oddílů a vedoucích touto cestou poděkoval za veškerou přízeň a podporu, kterou jste nám v průběhu tohoto roku věnovali a do toho příštího s pořadovým číslem už 2011 Vám přeji spoustu úspěchů, zdravého ducha i tělo a věřím, že se budeme na akcích nejen pod hlavičkou Junáka nadále potkávat.

 PF 2011