Poděkování za pomoc během letního tábora

Postavit stanový tábor na zelené louce není úplně jednoduchá věc. I přesto, že s tím máme dvacetileté zkušenosti, je rozhodující počet a kvalita pracovních sil. Stejně tak před táborem, během něj i po jeho skončení je třeba zajistit spoustu drobností i pro tábor "existenčně" důležitých věcí. Chtěli bychom tedy tímto poděkovat za pomoc a podporu všem rodičům a přátelům, kteří ochotně přiložili ruce k dílu nebo poskytli materiál a nářadí, a VaK Vyškov za bezplatné poskytnutí cisterny s pitnou vodou pro celé tři táborové týdny.