Pochvala od Abatyšky, jedné z šéfek táborové kuchyně

V mejlu mi přistála tato příjemná slova:


Za dobu své činovnické aktivity jsem absolvovala dvanáct nebo třináct skautských táborů, z toho tři střediskové. I proto jsem na letošní střediskový tábor nejela s velkým optimismem spíš jsem čekala potíže. Ale jak už to tak bývá, když to nejmíň čekáte, přijde překvapení. A musím říci, že velice příjemné. Všehno klapalo bez zbytečných řečí a na jedničku. Stavba tábora, chod tábora, program, pořádek na táboře atd., a co mě nejvíc dostalo, byl přístup všech zúčastněných k dětem. Pro všechny činovníky, rovery, skauty - zkrátka pro všechny mladé, kteří se tábora zúčastnili, mám jen slova chvály! Chtěla bych Vám proto za tu ne vždy oceněnou a mravenčí práci poděkovat. Bylo mi ctí účastnit se a být s Vámi.

Blahopřeji

Babča-Abča/Šimková Karla


Věřím, že vás tato slova potěšila stějně jako mě a všechny vedoucí, kterých se týkají.