Mikulášská besídka

Ve dvě hodiny odpoledne se rozjede pásmo písniček, scének a soutěží v podání všech družinech našich slavkovských skautských oddílů.

Mikuláš

Letos poprvé se Mikulášská besídka podívá do prostor koncertního sálu Základní školy na Komenského náměstí, kam se vstupuje hlavním vchodem od kostela (nad malou tělocvičnou v druhém patře). Předpokládaný konec je stanoven na 16 hodinu, kdy už budou všechna přítomná dítka mačkat v rukou balíček od Mikuláše.

Příjďte se podívat a pobavit!