Nová květinová výzdoba u pomníku A.B.Svojsíka

Všichni, kteří prochází Svojsíkovým parkem, si teď mohou všimnout nové květinové výzdoby před pomníkem zakladatele českého Junáka Antonínem. B. Svojsíkem. Díky městu Slavkovu u Brna a Zahradnictví Tesák došlo k úpravě záhonku a výsadbě několika květin. Tento unikátní pískovcový pomník tak dostal nečekaný, ale velmi příjemný dárek. Rád bych tedy touto cestou poděkoval všem realizátorům z naší radnice.