Kompletní informace pro startující na Svojsíkově závodě

Stáhněte si pravidla v PDF formátu. Je to lepší mít to pěkně v rozumné tiskové podobě než to složitě pročítat tady na webu. Ale samozřejmě i zde si to můžete prohlédnout.

Těším se za celý organizační tým na setkání s vámi na zahájení závodu.Termín závodu: sobota 20. dubna 2013

Místo konání: město Slavkov u Brna a jeho blízké okolí

Sraz účastníků: 8:00

Startovné: 50 Kč na účastníka


Sraz, nástupy, start i cíl je u klubovny Junáka Slavkov u Brna na sídlišti Nádražní. Před startem proběhne registrace hlídek a slavnostní nástup zahájený skautskou hymnou.

Orientace ve městě: před startem dostane hlídka mapu s plánkem města a zaznačenými stanovišti a prodejnami potravin. Trasa nebude nijak značena, hlídka musí najít stanoviště svépomocí. Dále obdrží průvodku hlídky, kam budou zaznamenávány body ze stanovišť a čekací čas. Dále obdrží zadání 3 úkolů do modulu Přežití.

Trať bude připravena tak, aby se minimalizovaly čekací doby na stanovištích a provede družiny celým městem a jeho blízkým okolím. Během závodu budou použity moduly Závod, Přežití a Zpětná vazba. Start první hlídky je v 9:00, další starty vždy po 10 minutách. Hlídka bude mít určeno, které stanoviště má navštívit jako první, dál už postupuje podle svého uvážení. Nesmí vynechat žádné stanoviště, ale může disciplínu zcela vzdát bez bodového ohodnocení. Startovní číslo hlídek bude losováno. Družina musí na každé stanoviště nastoupit kompletní.

Bodování je v souladu s pravidly Svojsíkova závodu. Na každém z osmi stanovišť v modulu Závod je možné získat až 36 bodů. Za překročení limitního času 20 minut se hlídce body naopak strhávají (mínus 6 bodů za každých dokončených 10 minut přesčasu). V rámci modulu Závod je zavedena i disciplína „Včasný návrat“, kdy je družina povinna absolvovat modul nejdéle do 4 hodin od startu. Za každých dokončených 15 minut přesčasu je družině strháváno 6 bodů. Od konečného času se odečítá nasbíraná čekací doba.

Modul Přežití bude samozřejmě nutné plnit průběžně během celého závodu. Vyhodnocení všech tří úkolů proběhne v cíli. Je možné získat až 36 bodů za každý úkol. Časově není jejich plnění omezeno, ale je nutné mít splněno do16:30.

Modul Zpětná vazba bude aplikován ústně přímo na stanovištích po splnění disciplíny, stejně tak po splnění úkolů zadaných v rámci modulu Přežití.

Na trať s sebou musíte mít: do družiny přenosný vařič (kompletní i s bombou), dvě nádoby na vaření (jedna z nich musí být schopna pojmout jídlo pro celou družinu), tři šátky, několik papírů A4, sadu fixů nebo pastelek, nůž, rýček, a lékárničku. Každý navíc lžíci, pití, uzlovačku, psací potřeby a zbytek z běžné povinné výzbroje správného skauta či skautky. Závod je možné absolvovat v běžném oblečení, ovšem se skautským šátkem kolem krku. Na nástupy je třeba mít kroj. Pokud bude pršet, tak samozřejmě může být pláštěnka nebo bunda. Povoleny jsou mobilní telefony, buzoly i GPS, ale v podstatě k ničemu nebudou. Telefony se nesmí používat pro kontaktování kohokoliv mimo družinu (neplatí pro přivolání záchranky apod.).

Vedoucí závodu i hlavní rozhodčí je Míla (Milan Šemora, 608830837, msemora@seznam.cz). Doprovod hlídek na trati není nutný. Stanoviště budou obsazena rozhodčími z našeho střediska  a doplněna pomocníky z oddílu z Lulče. Ukončení závodu předpokládáme v 17:00 a bude zakončen vyhlášením 3 vítězných hlídek v každé z kategorií. Do krajského kola postupují 2 družiny skautů a 3 skautek. Vítězné hlídky dostanou drobné výhry do družiny.

Zázemí v cíli: po celou dobu bude připraven čaj, voda, toalety, možnost schovat se před deštěm či horkem. Každý účastník dostane malou svačinku (ovoce, oplatek).