Junácký slunovrat 2011 v novém kabátě

Novou lokalitu ovšem nemůžeme prozadit, protože přemístění tam je už součástí prvního úkolu pro všechny hlídky. Důležité ale je, že k tomu bude použita síť IDS JMK.

Hned na prvním stanovišti se všechny hlídky zaráz začnou prát s přiděleným úkolem. Rychlost jeho splnění je dostane na trať a začne pravý závod. Připraveno bude celkem 10 stanovišť na trati dlouhé cca 2.5 km a označené barevnými fáborky. Celý závod je pak na téma "ZLATÁ HOREČKA".

Zlatá horečka

Rozpis stanovišť:

  • "Najít cestu k rýžovišti zlata dle dodaných informací"
  • "Správně si připrav zavazadlo na cestu na Klondike"
  • "Několik dní jsi nejedl/a, nezbývá než zjistit, která rostlina není jedovatá"
  • "Obklíčili vás indiáni, musíte dát zprávu ostatním pro záchranu"
  • "Cesta je plná překážek a teď musíte překonat propast"
  • "Někteří členové skupiny potřebují ošetřit svá zranění"
  • "Jedině na ohni dokážeš připravit teplé jídlo"
  • "Vědět jak správně svázat vor nebo dva šátky dohromady"
  • "Bez stavby přístřešku nemůžete přenocovat v pustině"
  • "Správně zjistit dobrou míru a vzdálenost od záboru k záboru je nutné"

Důležité organizační pokyny:

- Prezentace účastníků bude probíhat ve Slavkově u Brna u skautské klubovny na sídlišti Nádražní od 7:15 do 7:45. Slavnostní nástup bude v 8:00 a přesun ke startu závodu (na zastávku IDS JMK) proběhne v 8:30. Predpokládané ukončení závodu je v 15:00 a vyhlášení výsledků v 15:30. Následně je nutné se znovu přemístit na zastávku integrované dopravy.

- Hlídky musí být striktně 4 členné. Výjimky budou pečlivě posuzovány pořadatelem. Hlídky musí být vybaveny KPZ, pláštěnkou a oblečením a obuví dle počasí. Trať není nutno absolvovat ve skautském kroji, na nástupu však bude kroj vyžadován.

- Kategorie budou tři - 1. Světlušky, 2. Vlčata, 3. Skauti + Skautky. Ostatní kategorie mohou závodit mimo soutěž. Ročníky jednotlivých kategorií se řídí dle platných skautských metodik.

- Startovné dělá 30 Kč na člena hlídky a platí se při registraci. Náklad na cestu dopravními prostředky není v ceně startovného a jeho předpokládaná výše bude do 40 Kč.

- Trať závodu je od Slavkova vzdálena přibližně 15 km a vede z větší části lesem po lesních cestách. Z cíle je nutné se pak hromadně vrátit zpět k zastávce IDS JMK. V cíli bude připraven čaj, polévka a oheň na zahřátí.

- U hlídek Světušek a Vlčat doporučujeme doprovod. Trať však bude připravena tak, aby byla omezena možnost bloudění.

- Všem hlídkám bude hodnocet čas, kdy celkový časový limit je omezen na 2,5 hodiny. Dále bude samozřejmě hodnocen počet dosažených bodů. Na každém stanovišty bude možno udělit od 1 do 10 bodů, přičemž se přiklání i k celkovému chování členů hlídky (například řádné nahlášení při příchodu na stanoviště, nemluvit sprostě, spolupracovat...). V případě shodného počtu dosažených podů pak rozhoduje čas.

- Přihlášky (stačí email se jmény startujících, ročníky narození a kategoriíí, ve které budou soutěžit) stačí zaslat do 20.3.2011 na adresu hlavního rozhodčího Tondy Křivonožky - Yettiho na adresu ye.tti@seznam.cz.

Případné dotazy k závodu vám zodpoví kterýkoliv oddílový vedoucí nebo přímo hlavní rozhodčí Yetti. Těšíme se na vaši hojnou účast!