Ať jsou pěkně vidět!

Nerad používám slovo sponzor, protože by mohlo navádět k ryze peněžní podpoře. Jenže forem sponzorství je mnohem více a zajímavé je, že právě ti, kteří nám někdy i nemalými částkami přispěli na vylepšení materiálního zabezpečení našich akcí, si přejí zůstat v anonymitě. Jsme ale rádi, že jsme se prozatím s těmito šesti společnostmi dohodli na vystavení cedulek s logy jejich firem a mohli tak veřejně poděkovat za jejich podporu. Takže ať jsou pěkně vidět! :-)

Podporují nás...

Pokud i vy nebo vaše společnosti či živnost vidí v podpoře skautských dětských oddílů nějaký smysl, bez ostychu se ozvěte kterémukoliv vedoucímu oddílu nebo vedení střediska a zeptejte se, jakou formou "sponzorství" byste mohli přispět. Na oplátku se nejen objeví vaše logo vedle hlavního vchodu do klubovny, ale hlavně úsměv na tváři více než sta členů našich slavkovských oddílů, když do ruky budou brát nové nářadí, nasávat táborovou atmosféru v novém staně nebo třeba prohlížet fotky z výpravi na novém dataprojektoru...

Buďte také vidět!

Vedoucí střediska - Milan Šemora (msemora@seznam.cz)
Vedoucí dětských oddílů - Kristýna Mazalová (tynanika@volny.cz)
                                   - Hynek Charvat (hynek.charvat@seznam.cz)
                                   - Hedvika Nováková (f.hedvika@seznam.cz)