ZVaS 2024

V sobotu 13. 4. jsme se vydali v hojném počtu společně 1., 3. a 4. oddíl na celodenní Závody vlčat a světlušek do Lulče – letos s pirátskou tematikou. Tyto závody jsou určené pro mladší kategorii dětí ve věku 8–11 let a za středisko Slavkov u Brna zde soutěžilo 6 hlídek v celkovém počtu 48 účastníků.

Ráno jsme se společně s ostatními družinami z Vyškova a Lulče setkali na slavnostním nástupu v krojích. Účastníci se seznámili s pravidly a postupně začaly startovat jednotlivé hlídky. Světlušky a vlčata čekala 3,5 km dlouhá trasa, na které bylo rozmístěno 10 stanovišť ověřujících znalosti a dovednosti, které děti ve skautu získávají. Mezi ně patřily například zdravověda, zručnost, fyzická zdatnost či etika.

Po slunném dni stráveném na stanovištích čekala děti velká společná hra s celou stovkou účastníků.

Celý den zakončil slavnostní nástup, na kterém byli ti nejlepší náležitě oceněni a někteří se dočkali také postupu do krajského kola. V kategorii vlčata obsadil 1. chlapecký oddíl 5. a 6. místo. V kategorii světlušky obsadil 3. křesťanský oddíl 5. a 6. místo a 4. dívčí oddíl 4. a 7. místo – zde stačil pouhý jeden bod k bronzové medaili. Byl to náročný den plný výzev a dobrodružství, který jsme mohli prožít ve společenství sester a bratrů ze sousedních středisek.

Děkujeme všem účastníkům za nasazení a parádní výkony a těšíme se na další ročník závodů, které se uskuteční zase za 2 roky!