Zase o něco hezčí klubovna :-)

Za pomoci dětí z oddílů, které se spolu s vedoucími oddílů v sobotu
11.5. zúčastnily půldenní brigády na klubovně, je naše základna zase o
něco úhlednější. Podařilo se totiž motorovou pilou pořezat část dřeva,
uskladněného u klubovny pod jabloněmi (ty také prodělaly na jaře
prořezávku), vysát celou centrální chodbu, kompletně uklidit a nově
uspořádat kuchyňku, vysekat a vyhrabat okolí budovy, odvézt spoustu
nepotřebných věcí do sběrného dvora a mnoho dalších činností, které
všechny vedly k jednomu cíli: udělat si klubovnu, kde se děti pravidelně
schází k programům družit a oddílů, hezčí.

Děkujeme všem, kteří si ukrojili ze svého času a dorazili nám pomoct.
I vy ostatní se můžete kdykoliv na klubovnu přijít podívat a přesvědčit
se, že jsme se neflákali. Dokonce i všechny nástěnky na chodbě mají
novou náplň 🙂