Výsledky volebního sněmu

Ani se to nezdá, ale střediskové radě utekly ty více než tři roky
jejího působení stejně rychle, jako dětem utíkají prázdniny nebo
pracujícím vánoční svátky. V úterý 13. září se tak většina střediskových činnovníků
sešla na klubovně, aby mohli zahájit volební sněm a zvolit si nové
představitele. Podívejte se, kdo bude reprezentovat středisko po dobu příštích tří let:

 —————————————

Volení členové SR (s hlasovacím právem)
vedoucí střediska – Míla
zástupce vedoucího střediska – Kozel
člen rady – Bob
člen rady – Olda Chocholáč
——————————————————–
Vedoucí oddílu (s hlasovacím právem)
vedoucí 1. oddílu – Steve
vedoucí 2. oddílu – Orel
vedoucí 4. oddlu – Kozel
——————————————————–
Revizní komise (s hlasem poradním)
předseda RK – Hynek
členka RK -Ondra
členka RK -Zbyňa
——————————————————–
Jmenovaní činnovníci (funkce nová rada zachovala)
hospodářka – Pavla Hrubá
výchovná zpravodajka – Týnka
správce klubovny – Lachtan
knihovnice – Kozel
archivář – Adam
nástěnkáři – Orel

Přeji moc úspěchů v jejich působení ve funkci, pevné nervy s papírováním a organizováním akcí a
spoustu elánu pro práci s dětmi. Samozřejmě děkuji i těm, kteří se na
vedení střediska podíleli do teď a neměli už energii pokračovat (Hela, Yetti, teta Eva).