Volební sněm střediska

Na pondělí 18. ledna 2010 byl svolán řádný volební sněm slavkovského
střediska. Delegáti, tedy zletilí registrovaní členové a tedy majitelé
volebního práva, byli pozvání na šestou hodinu odpoledne do střediskové
klubovny na naší základně. V této místnosti se již několik volebních
sněmů v minulosti odehrálo a tak bylo zapotřebí pouze zatopit. Samotná
volba zabrala necelou hodinu a tak v sedm bylo možné ohlásit tyto
výsledky:

Novým vedoucím střediska se stal Milan Šemora – Míla, jeho zástupkyní
Kristýna Mazalová – Týna. Do řad střediskové rady byli s různými
funkcemi zvoleni nově Lukáš Nechvátal – Brzda, Zbyněk Marada, Patrik
Majárek – Paťa a Antonín Křivonožka – Yetti. Své členství pak obhájili
Filip Šolc – Šok, Hanka Pavézková, Oldřich Bayer, Oldřich Chocholáč,
Hynek Charvat a Hedvika Nováková.

Blance Maradové, která bezvadně vedla středisko po několik minulých
volebních období, chceme popřát hodně zdaru i v dalším, o vůdcovství
dobrovolně ochuzeném životě a zároveň přejeme spoustu úspěchů celé nově
zvolené střediskové radě.