Volební sněm – na koho to slovo padne, ten zůstáva v kole dál!

Ani se to nezdá, ale střediskové radě utekly ty více než tři roky
jejího působení stejně rychle, jako dětem utíkají prázdniny nebo
pracujícím vánoční svátky. V úterý 11. června se tak všichni činnovníci
sešli na klubovně, aby mohli zahájit volební sněm a zvolit si nové
představitele. Zároveň došlo k drobné změně ve vedení oddílů a byla
jmenována spousta nových zpravodajů a organizačních pomocníků. Chcete
znát výsledky voleb? Podívejte se na přehlednou tabulku…

——————————————————–

Volení členové SR (s hlasovacím právem)
vedoucí střediska – Míla
zástupce vedoucího střediskaTýnka
člen rady Hynek
člen rady Olda Chocholáč
——————————————————–
Vedoucí oddílu (s hlasovacím právem)
vedoucí 1. oddílu Steve
vedoucí 2. oddílu Orel
vedoucí 4. oddlu Kozel
vedoucí 6. oddílu Yetti
——————————————————–
Revizní komise (s hlasem poradním)
předseda RK Ondra
členka RK Hela Pavézková
členka RK Eva Mazalová
——————————————————–
Jmenovaní činnovníci
hospodářka Pavla Hrubá
výchovná zpravodajka Týnka
správce klubovny Lachtan
zpravodaj pro komunikaciPája
knihovnice Kozel
archivář Adam
zpravodaj pro sanituOndra
nástěnkáři Orel, Pavča, Týnka

Nezbývá než popřát spoustu úspěchů v jejich snad celém tříletém
funkčním období, pevné nervy s papírováním a organizováním akcí a
spoustu elánu pro práci s dětmi. Samozřejmě děkujeme i těm, kteří se na
vedení střediska podíleli coby teď už bývalí členové (Brzda, Šok a
Paťa).