Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021

Drahé sestry, drazí bratři, pevně věřím, že příští rok už bude zase zpátky tím běžným rokem, jak jsme byli zvyklí. Že se nám všem zase vrátí možnosti neomezeného setkávání na družinovkách a výpravách. Jménem celého střediska vám přeji krásné vánoční svátky a úspěšný vstup do nového roku 2021.