Úspěch našich dětí na výtvarné soutěži

Odbor životní prostředí Městského úřadu ve Slavkově u Brna v čele s
panem Maříkem ve spolupráci se slavkovským mysliveckým sdružením
uspořádali v sobotu dne 27. března v sále Velešovického kulturního domu
přehlídku loveckých trofejí z roku 2009. Během této kulturní akce s
bohatým doprovodným programem mělo zároveň dojít k vyhlášení výsledků
výtvarné soutěže na téma příroda. Ta začala už někdy na začátku roku a
byla určena pro děti školního věku.

Díky skvělé spolupráci s panem Maříkem při jedné zimní akci, kdy naši
malí skautíci z prvního a druhého oddílu přiložili pomocnou ruku při
krmení zvěře v okolí Slavkova, jsme byli velice blízko zdroji této
informace a tak nebránilo vůbec nic v tom, aby se všechny oddíly našeho
střediska do soutěže zapojily. Pečlivě vybrané obrázky pak putovaly do
soutěže a k našemu velice milému překvapení se hned několik z nich
umístilo na předních oceňovaných místech.

Tímto bychom tedy chtěli pogratulovat

Alence Fajtové,

Peťovi Liškařovi,

Matěji Kořínkovi

a Matěji Stejskalovi

za jejich krásná umístění v této soutěži, z kterých máme snad stejnou
radost jako oni samotní. Věříme, že si užili slavností vyhlášení a
předání cen přímo z rukou slavkovského pana starosty Charváta a že i
nadále budou rozvíjet své výtvarné dovednosti.