Upravený název Junáka

Právě dnes vstupuje v platnost nový název celé naší skautské organizace v
České republice. Díky novému Občanskému zákoníku jsme byli stejně jako
všechny občanské spolky a sdružení změnit právní formu. Nově jsme
zapsaný spolek. A při této příležitosti valný sněm Junáka v loňském
roce rozhodl, že zjednoduší a zkrátí název celého hnutí. Nově se tedy od
1.4.2015 jmenujeme Junák – český skaut, z.s. Kokrétně naše středisko tak bude používat název Junák – český skaut, středisko Slavkov u Brna, z.s.