U klubovny se buduje nové hřiště

Každý, kdo někdy šel k hlavnímu vchodu do naší skautké klubovny,
musel projít kolem zarostlého hřiště s nerovným povrchem a neznatelnými
okraji. Hned vedle něj bylo hřiště další, novější, ale v podobně
žalostném stavu. Kdysi dávno přitom obě sloužila dokonce k nohejbalovým
turnajům nebo zápasům ve fotbale. Protože je to víceméně jedina plocha,
kde si mohou bez rizika hrát děti z celého sídliště Nádražní, které je
stejně jako skautské středisko nedílnou součástí Slavkova, rozhodli se
s  tím Junáci něco udělat.

A tak vznikla iniciativa na obnovu hřiště v této lokalitě. Naše
středisko bylo katalizátorem maratonu různých povolení, shánění peněz a
schvalování záměrů právě proto, že si u paní architektky Tupé nechali
vypracovat projekt na podobu nového hřiště s pískovištěm, prolézačkami a
dokonce horolezeckou stěnou. Město nebylo hluché a v tomto nás
podpořilo do takové míry, že nad projektem kompletně převzalo záštitu,
sehnalo potřebných několik milionů korun a v současné době už několik
týdnů před naší klubovnou rejdí bagry a stavbaři.

Budování

Z přiložené fotografie je patrné, že jim jde práce od ruky. Je
vytvořena nová příjezdová cesta ke klubovně, zasázen trávník, vytvořeno
oplocení kolem zrenovovaného zadního hřiště, vysázeny nové stromky a
keře a dokonce na svém místě již stojí i zmíněná horolezecká stěna. Celé
by to mělo být hotové už v tomto roce, takže na jaře si zde budou moci
nejenom naše oddíly, ale i děti z blízkého sídliště hrát.

Jsme rádi, že se záměr podařilo dotáhnout do zdárného konce a že jsme u zrodu této myšlenky stáli právě my – Junáci.