Trocha vzpomínání # 2

Projekt Skautské století má za úkol nasbírat téměř zapomenuté
dokumenty a materiály o skautingu v naší zemi. Důvodů k tomu je spousta –
od smutné skutečnosti vymírání pamětníků až po skutečnost stého výroči
od založení Junáka v Česku. Na jednom místě se tak seskupují vzpomínky
obyčejných junáků i velikánů českého skautingu, oficiální díla
publikovaná ve velkých nákladech i opisy deníčků, které do teď ležely v
zaprášených táborových bednách na půdách.

Pokud tedy budete mít některý dlouhý zimní večer volno, určitě
doporučuji navštívit web www.skautskestoleti.cz a prohlédnout si, co
zajímavého se za těch deset dekád odehrálo s českým skautingem.

Nejbližší by vám mohly být v úvodu zmíněné materiály o junáckém oddílu ve Velešovicích, jež najdete pod názvem Vzpomínání.

Seznam členů, kteří se v rámci české výpravy účastnili svétového
Jamboree ve Francii v roce 1947 je s několika dobovými fotografiemi a
kresbami ke shlédnutí pod názvem Obnovme Gillwelský kruh.