Termíny zahajovacích schůzek

1. oddíl – Benjamínci (Bob a Zdeňka): 6. září v 17:00
1. oddíl – Vlčata (Steve): 20. září v 17:00
1. oddíl letos nabírá jen pár nováčků mezi ty nejmladší. Z kapacitních důvodů není možné přihlašovat kluky od 7 let.
2. oddíl – Švestky (Mário): 20. září v 17:00
2. oddíl letos vůbec nenabírá nováčky, je nám líto.
4. oddíl – Benjamínci i Světlušky (Ondra): 20. září od 17:00
4. oddíl letos nabírá jen nejmladší holky, informace podá Ondra.
Těšíme se na vás!