Téměř 120 skautů ve Slavkově

S koncem ledna se naplnil také čas pro uzavření registrace našich
členů. A výsledek je opravdu moc hezký – pro letošní rok se do
slavkovského Junáka nahlásilo úžasných 117 lidí. To je ještě více než
loni a znamená to, že se naše členská základna opět rozrostla.

Kromě nezbytné dávky sympatií ze strany rodičů a
přívrženců skautských myšlenek mají na tomto výsledku největší podíl
samozřejmě vedoucí našich oddílů nebo družin, kteří svým přístupem a
bohatým programem dokáží udržet pozornost dětí nejen během pravidelných
schůzek, ale i během celého roku. Proto bych si touto cestou dovolil
jmenovitě poděkovat

Týně Mazalové,

Hynku Charvatovi,

Hedvice Novákové,

Oldovi Bayerovi

a všem jejich oddílovým či družinovým rádcům a podrádcům za svěle odvedenou práci v roce 2010 a jsem rád, že můžu spolupracovat s tak výborným týmem 🙂

Milan Šemora