Sto a dva členové skautských oddílů ve Slavkově, paráda.

Je to tak. I nyní, po uzavření takzvané registrace, je stále možné se
přidat k některému z našich čtyř dobře fungujících oddílů. U letitou
praxí prověřených a různými zkouškami a kurzy certifikovaných vedoucích
se schází na pravidelných schůzkách přes 70 dětí. Ve Slavkově jsme vidět
a svědčí o tom i skvělá spolupráce s radnicí a jinými organizacemi.

Pro podrobnější informace se neváhejte obrátit na kteréhokoliv z
rádců nebo přímo vedoucích družin či oddílů. Touto cestou jim chci znovu
poděkovat za péči a čas, který v průběhu celého roku věnují přípravě
programu pro své děti. Kontakty na vedoucí jsou na našem webu v sekci Naše oddíly.