Šrot je sesbírán, hurá!

Vše se podařilo zvládnout už do dvou hodin odpoledne a odměnou byl
pak každému naservírovaný lahodný guláš. A pro naše středisko pak
samozřejmě peníze, které jsme si sběrem šrotu vydělali. Díky vytěženým
penězům doplníme naší pokladnu a  nakoupíme spoustu užitečných věcí pro
naše členy i stavebního materiálu pro zvelebení kluboven.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem občanům našeho města za to, že se
starým železem počkali celý rok až na tuto sobotu, aby ho mohli
přenechat skautům. Velký díky také patří společnosti KPK autooprava
Jiříkovice a Integrované střední škole Slavkov za poskytnutí traktorů a
řidičů. Zároveň se upřímně omlouváme za komplikace, které možná díky
sběru starého železa v ulicích vznikaly.