Slib skautů a skautek

Středa 21.12.2022 byla pro mnohé skauty a skautky v našem oddíle významným dnem. Pro každého skauta či skautku je na jejich cestě nejdůležitějším a nejslavnostnějším okamžikem právě slib. Složením slibu se zavazuje, že se bude snažit žít dle skautských principů tzn. řídit se skautským zákonem.

Z našeho oddílu tento slib na zimní slunovrat složilo dvanáct skautů a skautek. Slibovat u ohně v zasněžené krajině mělo své kouzlo. Slibujícím přejeme, aby pro ně skaut i nadále představoval místo, kde vždy naleznou podporu kamarádů v jakémkoli životním období.