Slavkováci, děkujeme za Váš šrot :-)

Před dvěma dny, během soboty 6.4., jsme už po více než dvacáté
sesbírávali v  našem městě starý kovový odpad. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem domácnostem, které pro nás schovaly přes pět a půl tuny
starého železa, které jsme pak mohli odvézt do kovošrotu. Z vytěžených
peněz bude po odečtení nutných nákladů na provoz traktorů a obědu pro
ochotné brigádníky, pořízeno vybavení kluboven. Děkujeme, vážíme
siVvaší podpory!