Skautský zábavný večer je za námi

Holky z organizačního týmu, jež byl téměř celý tvořen bývalými i
současnými členkami  legendární družinky Berušek ze 4. oddílu, se k
přípravám na Bonapartu sešly už někdy kolem třetí hodiny. A práce měly
plné ruce. Bylo třeba nachystat tombolu, připravit stoly nebo zprovoznit
bar. Za něj pak spolu s profesionálními majiteli veškerého barového a
výčepního zařízení stoupla a celý večer se poctivě věnovali žíznivým a
hladovým krkům mužská část organizačního týmu.

V sedm hodin se rozezněla první zkušební písnička kapely Relax, která
pak hudbou doprovázela všechny přítomné celý večer. A jak se sál začal
pomalu plnit, na pódium poprvé vystoupila skvělá moredátorka Katka a
celý večer zahájila. Také ona pak velice efektně a profesionálně uváděla
jednotivé vstupy a jí patří obrovský dík za její přívětivý přístup a
vtip.

Aby dostal večer také trochu toho vážného nádechu, před osmou hodinou
byly vedoucím střediska uděleny tři skautské Medaile díků. Jejich
nositeli se stali všem jistě moc dobře známí Klíma Kohoutek, Olda
Chocholáč a Petr Odys Odehnal za jejich obětavou a aktivní službu
skautskému hnutí.

Pak už na řadu přišla country taneční skupina Junico ze základní
školy Komenského. Předvedla výborné představení a sklidila za to velký
potlesk. Nedlouho po nich se na parket dostavilo asi 12 krásných slečen
ze skupiny Glitter Stars a předvedly přecizně zvládnutou show, jakou umí
jen ony. Dalším vstupem byl kolem desáté hodiny asi dvacetiminutový
blok v rytmu Zumby. Poslední dobou stále více populární, ale o to víc
náročný tanec přijela předvést Ivana Sotolářová spolu s asi pěti
spolutanečnicemi. Nejen její vlnící se boky dokázaly strhnout i spoustu
přítomných a závěrečný tanec s ní absolvovalo snad 40 lidí z publika.

Zábavný

Před hlavním vrcholem večera, tedy všemi očekávaným losováním
tomboly, na řadu přišla ještě velmi vtipná módní přehlídka spacáků,
perfektně komentovaná moderátorkou Katkou a také společné country
tančení pod taktovkou Yettiho, které také sklidilo velký ohlas.

V přísálí po celý večer běželo pásmo vybraných fotografií ze všech
období oněch 90 let fungování Junáka ve Slavkově. Obrázky z let 1939 až
2010 nelákaly jen pamětníky, ale i mnohem mladší návštěvníky.

Ještě než všech na 80 cen z tomboly skončilo v rukou šťastných
výherců, přišel na řadu důležitý ceremoniál poděkování všem
organizátorkám a organizátorům. Holky dostaly kytky a kluci velkou
čokoládu, aby jim vydržela energie i do dalších počinů pod hlavičkou
Junáka. Pak už rozjela kapela Relax své ničím nepřerušované hudební
představení naplno a utlo ho až odbití druhé hodiny noční. Pak se vše
velice spořádaně uklidilo a zbylí hosté odešli domů.

Celkem se v sále mohlo ukázat téměř na 250 lidí. To bylo velice
příjemné překvapení pro všechny. Zábava byla skutečně hlavním tahounem
celé akce a jsme tomu rádi. Závěrem určitě musíme poděkovat všem
sponzorům, ať už za zařízení baru (Pivnice U Fidela Brno), tak za
všechny krásné dary do velmi bohaté tomboly, dále všem učinkujícím
(country Junico Slavkov, sl. Sotolářová -Zumba, holky z Glitter Stars,
Tonda a jeho country taneční, moderátorka Katka Horáčková, skupina
Relax), ale především znovu všem organizátorům celého večera. Díky!