Skauti pomáhali sázet stromky

Myslivecké sdružení Slavkov u Brna se ujalo úkolu zalesnit bývalou
skládku odpadů ve Slavkově. Ta prošla rekultivací a nyní, když půda
krásně sedla, nastal čas zajistit, aby se znovu zazelenala listím
desítek keřů a stromů. Na 16. dubna se tak členové tohoto sdružení
dohodli s našimi skauty a společně se této bohulibé činnosti ujali. K
dílu se mělo všech na 40 přítomných, mezi nimy byli i rodiče a zástupci
města a Technických služeb. Krásná fotogalerie si můžete proglédnout a
článek přečíst na zpravodajském webu www.veslavkove.cz.

Za svou velmi hojnou účast na této akci dostalo vedení slavkovského Junáka dokonce oficiální pochvalu od starosty města.