Skauti opět přivezou do Slavkova Betlémské světlo

Přineste si domů Betlémské světlo! Od rakouských skautů ho ti čeští
převzali s jediným účelem: aby se rozšířilo do co nejvíce domácností v
České republice. Také slavkovské středisko se přidává zejména záslunou
4. dívčího oddílu k dlouhé řadě světlonošů a umožňují tak slavkovákům
odpálit si svíčku nebo petrolejku pravým betlémským světlem…

Betlémské