Setkání přátel Junáka

S končícím rokem bychom vás všechny rádi pozvali na další veřejné setkání přátel Junáka ve Slavkově, vedoucích a rodičů. Krátkými prezentacemi shrneme letošní rok v oddílech a pak se prostě pobavíme o věcech obyčejných i nevážných. Letos na Pivovaru v 19:00. Za střediskovou radu srdečně zve Míla