Setkání přátel slavkovských skautů

Vážené sestry a bratři, rodiče, obchodní partneři, kamarádi. Rádi
bychom vás pozvali na krátké setkání s vedením střediska Junáka ve
Slavkově, které se uskuteční ve středu 11.12. od 19 hodin v Zámecké
vinárně u Edy. Budete si moci poslechnout shrnující zprávy z činnosti
všech našich oddílů a hlavně se setkat s jejich vedoucími pěkně na
jednom místě. Součástí tohoto setkání bude i zpráva z činnosti Sdružení
přátel Junáka (SPJ) ve Slavkově u Brna, jež povede Br. Oldřich
Chocholáč.

Pozvánka