Setkání přátel slavkovského Junáka

Na této krátké, asi hodinové schůzce, se vedoucí oddílů nebo jejich
zástupci a vedoucí střediska pokusí pár větami shrnout vše, co nás v
roce 2011 potkalo dobrého i zlého. Toho druhého naštěstí moc nebylo a
tak věříme, že prezentace budou veskrze pozitivní. Svůj blok bude mít
také uskupení SPJ, tedy Sdružení přátel Junáka, které ve Slavkově
dlouhodobě působí a i díky jejich podpoře se našemu skautskému středisku
daří tak, jak se mu daří.