Sběr železného šrotu – 10.4.2010

V sobotu 10. dubna od osmi hodin začnou ulice Slavkova brázdit
označené traktory s posádkou, složenou z vedoucích, dětí i obětavců z
řad rodičů a příznivců Junáků. Pokud doma najdete nějakou nepotřebnou
kovovou věc, které byste se rádi zbavili, v sobotu ráno nebo nejdříve v
pátek večer ji vyneste před svůj dům. O zbytek se už postaráme sami.

Chtěli bychom opravdu požádat o to, abyste s vyskladněním železa
počkali až do zmíněných termínů. Bohužel, a nejedni z vás toho byli
jistě svědky, se nám každoročně díky nezvaným příživníkům ztrácí
relativně velké množství železa. Navíc v posledních měsících začala ve
Slavkově působit jistá společnost, která šrot sbírá také. Škoda, že
peníze z odevzdaného železa jdou majitelům této společnosti přímo do
jejich kapes. Když jej do sběru odevzdá naše středisko, nikdo
z vedoucích nedostane ani korunu a všechy penízky putují na zvelebení
klubovny nebo nákup pomůcek na hry a soutěže pro děti z Junáka. Rozumný
člověk v tom vidí obrovský rozdíl.

Proto moc děkujeme všem, kteří se rozhodnou i jen rezavým starým hrncem podpořit děti ze Slavkova u Brna.

A ti, co by chtěli dokonce přiložit pomocnou ruku k dílu, tak vězte, že sraz máme v 8 hodin ráno za kostelem.