Sázení stromků pro Slavkov

Tentokrát se stromky a keře budou sázet mezi Starou cihelnou a
rybníkem Kačusem na jihovýchodě města Slavkova u Brna. Opět ve
spolupráci s pylnými myslivci z místního sdružení, kteří už mimochodem v
tomto roce vysázeli dvě dlouhatánské aleje směrem na Nížkovice, a
městským úřadem, se vrhneme do hloubení děr, správné usazení stromků i
menších sazenic keříků. Doufejme, že účast bude úžasná jako loni a
atmosféra jakbysmet. Zkrátka že to bude příjemně strávené sobotní
dopoledne na čerstvém vzduchu a s dobrým pocitem, že naše město bude
jednoho dne krásně prorostlé svěží zelení.

Sraz účastníků, nejen skautských ale všech zájemců, je u junácké klubovny, v sobotu 21.4.2012 v 7:45 hodin.

Ukončení v přibližně 12:00 hodin. S sebou kromě vhodného oblečení a
pevné obuvy potřebujete jen špekáček a pečivo, abyste si mohli připravit
svačinku na přichystaném ohni.

Těšíme se na viděnou!