Rozhovor s žijící legendou střediska Br. Oldou

Když se pořád není možné scházet na žádné akce, besedy nevyjímaje, uspořádal vedoucí 2. oddílu unikátní streamovaný rozhovor s bezpochyby nejdéle žijícím aktivním členem našeho střediska – bratrem Oldou Chocholáčem. Velmi povedené povídání si můžete pustit a dobře se u toho pobavit na tomto linku https://youtu.be/RV-WgSFs7eg . Doporučuji si s Oldou zavzpomínat na jeho začátky po 2. světové válce i na znovuobnovení Junáka v době Pražského jara. Celé to doplňuje mnoho dobových fotografií. Bratru Máriovi i jeho dědovi, bratru Oldovi patří velký a upřímný dík za tento počin 🙂