Rok 2010 protnou akce na oslavu 90 let Junáka ve Slavkově u Brna

Určitě jste se už v sekci plánu našich akcí na tento rok dozvěděli,
že letos oslavujeme 90 let založení Junáka ve Slavkově u Brna. Ano ano, v
roce 1920 se poprvé v našem městě sešlo několik nadšenců a ovlivněni
ušlechtilými idály zakladatele českého skautingu A. B. Svojsíka založili
Junácké středisko Slavkov u Brna.

Tento rok tedy budeme oslavovat a protože skauti nemyslí jen na sebe,
několik akcí připravíme pro všechny z vás, pro širokou veřejnost. Čtěte
pravidelně naše stránky a vždy budete mezi prvními vědět, co pro vás
chystáme za příjemná překvapení. Jedno už se blíží…