Říjnový výlet 1. oddílu

V sobotu 21. října jsme se vydali na výlet do Ždánického lesa. Výlet započal srazem na vlakovém nádraží ve Slavkově a následnou cestou vlakem do Nevojic. Odtud jsme se vydali plní energie a nadšení vstříc lesu. Naší náladě dost pomáhalo i dobré počasí. Po cestě jsme se párkrát zastavili abychom nabrali síly, zahráli si různé hry a obdivovali krásy podzimní přírody. Mezi některé z her patřily například nálety nebo kvíz, který testoval naše všeobecné znalosti.

Na naší cestě jsme dorazili až k tábořišti Jitřenka. Tam jsme si odpočinuli, dali svačinu a zahráli pár her, rozvíjející týmo

 

vou spolupráci. Poté jsme se pobavili o tom jak být k sobě více ohleduplní a vyrazili na cestu zpátky. Po celý výlet jsme měli speciální úkol. Posbírat co nejvíc přírodnin, které zvládneme pojmenovat a z nich vytvořit herbář, který jsme si při čekání na zpáteční vlak obodovali.  Celý výlet jsme si náležitě užili a z Nevojic jsme odjížděli s nezapomenutelnými zážitky a novými vědomostmi.