Pro rok 2015 je nás bez jednoho sto

Pro letošní rok se do slavkovského skautského střediska a jejich oddílů
registrovalo 99 členů. Stovka nám tak unikla o jednoho človíčka, ale
důležitější je fakt, že 82 % registrovaných je ve věku do 18 let, tedy
děti a mládež. A to je víc než v roce minulém.

Stojí také za
zmínku, že tento počet zdaleka nezahrnuje všechny, kteří skautingu v
našem městě fandí. Brigád, táborů, zájezdů i besídek, které pro naše
členy pořádáme, se vždy zúčastní spousta našich kamarádů, známých,
rodičů nebo bývalých členů, kteří prostě jen rádi přiloží ruku k dílu
nebo si chtějí popovídat s lidmi, jež tak dobře znají z dřívějška.

Každoroční
sčítání skautského lidu, tedy proces registrace, stojí spoustu úsilí
každého oddílového vedoucího. Jsme rádi, že se letos celá záležitost
vydařila téměř bez zádrhelu a přejeme, ať se novým i stávajícím členům
oddílů v Junáku líbí!