Příjemné prázdniny!

Dalších deset měsíců programem nabytých družinovek, nějaké ty závody,
výpravy a brigády mají naše oddíly za sebou. Za 14 dní je čeká už jen
největší letošní akce – letní tábor. Ten se uskuteční pro všechny oddíly
společně v údolí Malé Říčky nedaleko Ochozu u Brna. Táborníkům přeji za
střediskovou radu perfektní počasí a málo vos (protože tamní louka je
jimi proslulá) a všem bez výjimky příjemně strávené prázniny. To platí
zejména  pro vedoucí a rádce, protože ti si potřebují obzvlášť
odpočinout 🙂