Příjďte na Den pro skauty! Na klubovně 26.8. od 17 hodin

Vážení kamarádi, rodiče a přátelé slavkovského skautování,

dovolte, abychom Vás pozvali na

DEN PRO SKAUTY

konaný v pátek 26. 8. od 17 hodin u skautské klubovny.

Připraven
bude táborák, hudební produkce, krátký program dětských účastníků v tu
dobu finišujícího příměstského tábora a nebudou chybět ani špekáčky na
opékání a  nápoje na zahnání žízně.

Tuto
akci koncipujeme jako setkání lidí jakkoliv podporujících slavkovské
junáky. Jejich počet má vzrůstající trend a nevěřili byste, jak bodne
mít v rukávu kontakt na šikovného zedníka, ochotného autodopravce,
spolehlivého truhláře či prostě jenom kamaráda, který dětem pomůže
postavit stanový tábor.

Vezměte
tedy babičky, strýce, sourozence, sousedy, známé… a taky kytary, basy,
flétny, bubny… a přijďte ke klubovně posedět a ukončit prázdniny.

Vstupné bude dobrovolné a ceny za občerstvení více než příznivé. Těšíme se na vás!